null

0

แบ่งปันน้ำใจ มอบให้ชาวบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภีพร้อมกับวัดเจดีย์เหลี่ยม :พระสมพร ฐิตฺโสภโณ : พุทธศาสตร์ปี๔ มมร.ล้านนา

แบ่งปันน้ำใจ มอบให้ชาวบ้าน คณะสงฆ์อำเภอสารภีพร้อมกับวัดเจดีย์เหลี่ยม :พระสมพร ฐิตฺโสภโณ : พุทธศาสตร์ปี๔ มมร.ล้านนา


2020-04-23 13:51:42

คณะสงฆ์อำเภอสารภีพร้อมกับวัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทำโรงทานอาหารช่วยเหลือชาวบ้านลดความเดือดร้อนจากโควิด-19 : พระสมพร ฐิตฺโสภโณ (ตุ๋หล้า) รายงาน


ตลอดระยะเวลากว่าเดือนที่ผ่านมา  ชาติไทยเราและโลกนี้ได้เผชิญหน้ากับโรคระบาดที่รู้กันว่าโคโรน่าไวรัส-19 ผลกระทบคือทำให้คนในชาติอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ใช้ชีวิตไม่ปกติเหมือนเดิม ไม่น้อยถูกเลิกจ้าง ร้านรวงต้องปิดชั่วคราว การทำมาหากินลำบาก และนับวันจะลำบากมากยิ่งขึ้น   สถานการณ์เช่นนี้ผู้คนต้องการทั้งกำลังกายคือข้าวปลาอาหาร การเป็นอยู่ และกำลังใจในการที่จะเผชิญหน้าและอดทนที่จะเอาชนะให้ได้ ทุกอย่างจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย


ฟั่นเฟืองที่สำคัญหนึ่งของสังคมที่ได้ทำงานนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือองค์กรคณะสงฆ์ จะเห็นได้ว่าเมื่อสังคมเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ หรืออะไรก็ตาม พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือส่วนตัวก็จะยื่นมือลงมาช่วยเหลือตามกำลัง  เท่าที่จะทำได้  ดังนั้น    เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน


คณะสงฆ์อำเภอสารภีพร้อมกับพระภิกษุ-สามเณรวัดเจดีย์เหลี่ยม หน่วยงานราชการเทศบาลตำบลท่าวังตาล ผู้นำชุมชน ได้ให้บริจาคตั้งโรงทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เลือกสังกัดลัทธิศาสนาโดยประการทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสนองตอบแทนดูแลชาวบ้านยามยาก

ด้วยวัดเจดีย์เหลี่ยม(เวียงกุมกาม)นั้นสามารถที่จะทำประโยชน์คืนคุณตอบแทนชาวบ้านได้จึงได้รับสนองจากคณะสงฆ์อำเภอสารภี หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล เน้นความปลอดภัยในการรับสิ่งของจึงมีหน่วยงานหลายๆฝ่ายช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชาวบ้าน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าของวันเกิดด้วยนะครับ ที่ได้นำสิ่งของมาร่วมกันและทุกๆท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งแรงกายและแรงใจ ที่มอบสิ่งดีๆให้กับชาวบ้าน สาธุอนุโมทนาบุญทุกๆท่าน เจริญพร


พระสมพร  ฐิตฺโสภโณ

พุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔