null

0

วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ทำโรงทานอาหารช่วยเหลือชาวบ้านลดความเดือดร้อนจากโควิด-19 กว่า 20 วัน : ปุณณ์-สมบัติ รายงาน

วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ทำโรงทานอาหารช่วยเหลือชาวบ้านลดความเดือดร้อนจากโควิด-19 กว่า 20 วัน : ปุณณ์-สมบัติ รายงาน


2020-04-18 15:37:06

ตลอดระยะเวลากว่าเดือนที่ผ่านมา  ชาติไทยเราและโลกนี้ได้เผชิญหน้ากับโรคระบาดที่รู้กันว่าโคโรน่าไวรัส-19 ผลกระทบคือทำให้คนในชาติอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ใช้ชีวิตไม่ปกติเหมือนเดิม ไม่น้อยถูกเลิกจ้าง ร้านรวงต้องปิดชั่วคราว การทำมาหากินลำบาก และนับวันจะลำบากมากยิ่งขึ้น  สถานการณ์เช่นนี้ผู้คนต้องการทั้งกำลังกายคือข้าวปลาอาหาร การเป็นอยู่ และกำลังใจในการที่จะเผชิญหน้าและอดทนที่จะเอาชนะให้ได้ ทุกอย่างจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย

ฟั่นเฟืองที่สำคัญหนึ่งของสังคมที่ได้ทำงานนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือองค์กรสงฆ์ จะเห็นได้ว่าเมื่อสังคมเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ หรืออะไรก็ตาม พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือส่วนตัวก็จะยื่นมือลงมาช่วยเหลือตามกำลัง  เท่าที่จะทำได้  ดังนั้น   เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน   

พระสังฆบิดรของคณะสงฆ์ไทย คือเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงมีพระดำริให้คณะสงฆ์โดยเฉพาะวัดที่มีกำลังในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้  ให้บริจาคตั้งโรงทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เลือกสังกัดลัทธิศาสนาโดยประการทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสนองพระดำริและเพื่อตอบแทนดูแลชาวบ้านยามยาก ปรากฏมีวัดได้ตั้งโรงทานแจกผู้คนเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

วัดแรก  ๆ แห่งหนึ่งที่ทำมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว ก็คือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยพระกิตติวิมล รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด ร่วมกับพระภิกษุสามเณรภายในวัดต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทำโรงทานข้าวกล่องครั้งนี้

ด้วยวัดเจดีย์หลวงนั้นสามารถที่จะทำประโยชน์คืนคุณตอบแทนชาวบ้านได้จึงได้รับสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  นับตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นจนถึงบัดนี้นับเป็นระยะเวลากว่า 21 วันและเป็น 21 วันที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ตนเองติดเชื้อไวรัสด้วยในเวลาเดียวกัน

พร้อมกันนั้นทางวัดได้ทำบุญ 2 ต่อ กล่าวคือ ท่านทั้งหลายก็คงจะพอทราบกันว่าเมืองเชียงใหม่เผชิญวิกฤตอีกอย่างหนึ่งคือไฟป่า  ก่อให้เกิดมลพิษ ควันที่เกินค่ามาตรฐาน เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นหลายสัปดาห์ ดังนั้น  คณะสงฆ์เล็งเห็นความสำคัญในขวัญและกำลังใจ จึงเป็นโอกาสทำให้ได้ทำการการสนับสนุนข้าวกล่อง   อาหารแห้ง  ข้าวน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและอาสาดับไฟ

กิจกรรมเริ่มต้นภายในวัดเจดีย์หลวงเท่านั้น  ในเวลาต่อทำให้เห็นน้ำจิตน้ำใจคนไทยเพิ่มยิ่งขึ้น นั่นก็คือ คหบดี พ่อค้า  แม่ขาย ที่พอมีกำลังทรัพย์ ได้ยินข่าวนี้เข้า ก็ได้ร่วมมือร่วมใจบริจาคคนละเล็กละน้อย  บางส่วนก็มาเป็นอาสาสมัครในการทำโรงทานร่วมกับพระภิกษุสามเณรภายในวัด  อาศัยแรงกายประกอบอาหาร  ช่วยในส่วนที่ขาดเติมเต็มในส่วนที่พร่องก็ทำให้กว่า 20 วันที่ผ่านมา   เป็น 20 วันถึงแม้จะเหนื่อยเพียงใดก็ตาม  แต่เต็มไปด้วยความสุขในการได้ให้  ได้ดูแลคนอื่นตามศักยภาพที่สามารถทำได้

ไม่ว่าจะเป็น เพื่อเป็นการสนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  องค์พระประมุขคณะสงฆ์ก็ดี เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์  สงเคราะห์ชาวบ้านในยามลำบากและได้ตอบแทนคืนคุณชาวบ้านที่ได้ดูแลค้ำชูพระพุทธศาสนาในคราปกติก็ดี คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงจึงเห็นพ้องกันว่าจะทำโรงทานข้าวน้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเหตุการณ์โคโรน่าไวรัสจะคลี่คลาย


ปุณณ์-สมบัติ :  รายงาน